Bidrag till skolans utveckling når inte alla

 

Vissa kommuner använder de statliga bidragen till skolutveckling flitigt medan andra nästan inte tar del av satsningarna alls. Skillnaderna är stora visar en ny rapport från Skolverket. Kommunerna uppger att det största hindret för att delta är när de måste bidra med egna pengar för att få del av de statliga bidragen. Rapporten visar också i vilken utsträckning varje enskild kommun använder de statliga bidragen.

Under 2014 fördelade Skolverket drygt 7 miljarder kronor i 65 olika statsbidrag. 90 procent av pengarna tas emot av kommuner. 10 procent av pengarna tas emot av fristående skolor och andra mottagare. Kommuner i södra Sverige deltar oftare än kommuner i norra Sverige. Storstäderna och andra större städer deltar mer än övriga kommungrupper.

Läs mer