Bildningstrender 2014

 

 
En spaning från de tio studieförbunden. Bildningstrender 2014: Supervalåret – mer politik, Miljö – ät ditt ogräs, Antirasism – allas lika värde, Religion – tro och samhälle, Ut ur bubblan – dela erfarenheter med andra, Lättillgänglig kunskap. Inför valen 2014 kommer studieförbunden med folkbildningens metoder engagera fler att delta i det politiska samtalet och ta tillvara sina demokratiska rättigheter. Debatter, föreläsningar, studier, konserter, kafékvällar och teater är modern folkbildning där människor både kan komma och lyssna och själva delta. Mycket kommer ske i samarbete med föreningslivet och de politiska partierna, och det är framförallt på lokalplanet som studieförbunden har sina arenor.

File Size: 415,8 KiB
File Hits: 167
File Last Updated: 14:03 2014-04-02