Biophilia appen til MoMA i New York

 

 

Biophilia Educational Program var et sentralt innslag på konferansen Nordiske broer for livslang læring. På initiativ fra de islandske utdanningsmyndighetene er Biophilia programmet løftet fram på den nordiske arenaen. Dette er et dristig initiativ, selv om det bak programmet står en solid gruppe kunstnere, vitenskapsfolk og pedagogisk ekspertise. I 2014 skal Biophilia lanseres i alle de nordiske landene.

Biophilia har et faglig innhold som appelerer sterkt til moderne mennesker - mennesker som har kjærlighet til livet - det er det biophilia betyr.

Biophilia Educational Program er fortsatt på utviklings og eksperimentstadiet. Om det noen gang blir ferdig utviklet eller forlater eksperimentstadiet kan diskuteres siden det stridet mot selve konseptet - metoden er både eksperimentell og spontan. Det blir derfor meget interessant å følge med hvordan Biophilia programmet klarer seg i møtet med skolens tradisjoner og relativt rigide rammer. 

Ute i den store verden flyr Biophilia videre. Det nyeste er et Biophilia appen er offisielt inkludert i MoMA samling som den første nedlastbare appen i museet.