Biophilia fick hedersplass på listen over anerkjente Webby prismottakere

Biophilia utdanningsprosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom Islands utdannings- og kulturdepartementet, Nordisk Ministerråd, Reykjavik kommune, Islands Universitet og Björk Guðmundsdóttir.

 

Hjemmesiden www.biophiliaeducational.org ble utvalgt som Official Honoree í gruppen «Utdanning» (Education) hos Webby. På siden kan man finne veiledning og undervisningsmateriale som motiverer elever til aktiv deltakelse i eksperiment, lek og

Mer på islandsk 

biophilia.jpg