Bli med på webinar om Digidel

 

 
NVL Distans inviterer deg til å bli med på webinar om Digidel – en svensk kampanje for å øke digital inkludering. Er digitale ferdigheter en forutsetning for digital og demokratisk deltakelse i et moderne samfunn? Hvordan kan vi motivere store grupper av mennesker for å lære digital kompetanse? I 2011 Sverige innledet den massive kampanjen Digidel å møte utfordringen med det voksende digitale skillet. I dette webinaret kan du lære om hva de gjorde – og om deres inspirerende resultater. Christine Cars-Ingels, kontorsekretær i Digidel, vil presentere erfaringene fra kampanjen og dagens statistikk over bruk av Internett i Sverige.