Building innovation capacity, BIC

Et forsknings- og udviklingsprojekt båret af et stærkt partnerskab

 
Foto: Ameen Fahmy Foto: Ameen Fahmy

I et samarbejde mellem NVL, DPU/Århus Universitet, IBA- Erhvervsakademi Kolding, Lunds universitet og virksomhederne Easyfood i Kolding og Husqvarna i Sverige gennemføres et forsknings- og udviklingsprojekt BIC. Koblet med nyere teori om organisatorisk læring og innovationsledelse er det BICs ambition at revitalisere en nordisk lærings- og innovationsmodel, der fremmer bæredygtig innovationskapacitet i virksomheder. Inspirationen til projektet kommer bl.a. fra et tidligere NVL nordisk udviklingsprojekt ”Transformative Learning Circles”, der viste, at arbejde med ”Læringscirkelmodeller” førte til bæredygtige innovative løsninger og ændret praksis i både arbejde og uddannelse.

Der mangler dog forskningsbaseret viden om modellen, som metode til at udvikle innovationskapacitet i private virksomheder. BIC har derfor til formål, at forske og udvikle innovationskapacitet med afsæt i en nordisk tradition.

Læs mere og følg projektet

Om tidligere NVL arbejde om samskabende læring i lærings- og forskningscirkler