Clara Henriksdotter Puranen

 

Finlandsredaktör

 
Jag är frilansjournalist och författare och jag bor på den lilla ön Högsåra i Åbolands skärgård.
Jag började min bana som journalist på radion och jag har bl.a. gjort utbildningsprogram för både vuxna och barn. Jag har också arbetat som lärare på tredje stadiet och inom projekt för glesbygdskvinnor och arbetslösa ungdomar. Nuförtiden skriver jag artiklar för olika specialtidskrifter och redigerar material bl.a. för Folkhälsan, en stor non-profitorganisation med hälsofrämjande verksamhet. Under min långa journalistbana har jag behandlat ämnen av alla de slag, men helst gör jag djupintervjuer med och personporträtt av s.k. vanliga människor. Mina favoritområden är jämställdhet, utbildning och skärgårdskultur. Jag har skrivit ett antal böcker, bl.a. om barn och ungas tankar och drömmar, personporträtt av förståndshandikappade, glesbygdskvinnor och arbetslösa unga. Jag anser mitt journalistiska uppdrag vara att visa att världen är full av möjligheter, inte bara hinder.
 
Kontakta Clara: cpuranen@abo.fi