Corona – betydning for uddannelsesinstitutioner i Danmark

Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede den 11. marts, og lukninger er nu foreløbig forlænget.

 
Foto: Anna Shvets Foto: Anna Shvets

Alle skoler og uddannelsesinstitutioner lukkede

Alle skoler, uddannelses- og daginstitutioner i Danmark lukkede den 11. marts, og lukninger er nu foreløbig forlænget til og med den 13. april. Både medarbejdere, elever og studerende er sendt hjem. På alle uddannelsesinstitutioner arbejdes hårdt med at gennemføre både undervisning og eksamener online. Der er indgået aftaler med arbejdsmarkedets parter om lønkompensation til hjemsendte medarbejdere, og en aftale der nu også dækker lønkompensation til lærlinge og elever.

Følg udviklingen på Forsknings- og uddannelsesministeriet, og Børne- og undervisningsministeriet.

Folkeoplysningen Lukningen af uddannelsesinstitutioner rammer folkeoplysningen hårdt. Flere højskoler kan blive lukningstruede trods at statstilskud er sikret. Derimod er situationen stadig meget usikker for andre folkeoplysende institutioner som folkeuniversiteterne, aftenskolerne og andre, der er afhængige af kommunale tilskud. Der forhandles pt. om mulige løsninger.

Følg udviklingen på Dansk Folkeoplysnings Samråd og Fokehøjskolernes Forening.