Corona nedlukning af skoler og uddannelsesinstitutioner - en stejl læringskurve på alle niveauer

I fem rapporter har Danmarks Evalueringsinstitut undersøgt, hvilke erfaringer man har gjort sig med nødundervisningen under covid-19-nedlukningen.

 
Foto: Nandhu Kumar Foto: Nandhu Kumar

I en ny undersøgelse beskrives underviseres, kursisters og lederes oplevelser og erfaringer, fra Corona nedlukningen i foråret og den efterfølgende nødundervisning. Undersøgelsen er opdelt i fem underrapporter, der belyser erfaringer fra henholdsvis grundskolen, gymnasiet, erhvervsuddannelserne, FGU/STU og i VEU, voksen- og efteruddannelsessystemet (VUC og AMU).

På tværs af områderne ses det bl.a., at meget undervisning blev omlagt til digital /fjernundervisning, at læringsudbyttet for især fagligt svage deltagere, deltagere med svage sproglige og digitale forudsætninger er mindre end ved almindelig undervisning, og at det for alle involverede har været en stejl digital læringskurve, dette dog afhængigt af den enkelte skoles og deltagernes start forudsætningerne.

På VEU området blev meget undervisning aflyst, især den praktiske del af AMU uddannelser. Der er fra forår til efterår en positiv udvikling af den digitale undervisnings kvalitet og af deltagernes kompetencer ift. at arbejde på digitale platforme. Øget undervisningskvalitet og -udbytte blev bl.a. styrket af struktureret videndeling mellem undervisere og ledere.

Undersøgelsen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut på opdrag fra Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM).

Rapporter fra de fem skoleområder kan downloades separat her.