Dagfinn Høybråten ny generalsekretær i Nordisk ministerråd

 

 

De nordiske samarbeidsministerne har besluttet at Dagfinn Høybråten blir ny generalsekretær i Nordisk ministerråd fra 2013. «Det nordiske samarbeidet er høyt prioritert i regjeringen. I egenskap av å inneha formannskapet i Nordisk ministerråd i 2012 er jeg glad for at Dagfinn Høybråten med sitt lange engasjement for Norden og sin brede politiske erfaring har sagt ja til å lede organisasjonen framover,» sier Norges samarbeidsminister Rigmor Aasrud.

Dagfinn Høybråten er en av Stortingets visepresidenter. Han har bred politisk og administrativ erfaring som statsråd, trygdedirektør, rådmann og direktør i Kommunenes Sentralforbund. Han har vært partileder og parlamentarisk leder for KrF. Internasjonalt er Høybråten styreleder for den globale vaksinealliansen GAVI.

Gjennom hele sitt politiske virke har Dagfinn Høybråten vært aktivt engasjert i det nordiske samarbeidet. Som helseminister og senere arbeids- og sosialminister deltok han i Nordisk ministerråd i mer enn 6 år. Han har vært leder for Norges delegasjon til parlamentarikersamarbeidet Nordisk råd og president i Nordisk råd.

– Da jeg ble spurt om å være Norges kandidat til stillingen som generalsekretær i Nordisk ministerråd, så jeg det som en mulighet til å føre videre mitt engasjement for den nordiske samfunnsmodellen i en krisetid da mange ser til Norden som et forbilde. Det nordiske samarbeidet er i rask utvikling, ikke minst innenfor utenriks- og forsvarspolitikken. Mitt oppdrag er sammen med gode medspillere å bidra til å utvikle, reformere og effektivisere samarbeidet i Norden, sier Dagfinn Høybråten.

Høybråten erstatter i 2013 Halldór Ásgrímsson, som har vært generalsekretær i Nordisk ministerråd i seks år.

>>> Les Generalsekretærens blogg.