Danmarks evalueringsinstitut tilbyder kursus i anvendelsesorienteret evaluering for praktikere

 
Kurset giver en generel og brugbar viden om evalueringsmetoder og -teori. Det fokuserer på hvordan man gennemfører gode, anvendelsesorienterede evalueringer og henvender sig til folk der har brug for større forståelse for hvad evalueringer er og kan bruges til. Kurset er relevant for både erfarne og uerfarne, der selv bestiller og udfører evalueringer i både offentlige og private sektor.
Læs mere og tilmeld dig her:
www.eva.dk/konsulentydelser/kurser/anvendelsesfokuseret-evaluering
1444