Danmarks placering i OECD undersøgelse

Undersøgelsen der offentliggøres i publikationen “Education at glance” viser bl.a.at Danmark er det land, der bortset fra Norge bruger størst andel af BNP på videregående uddannelse.

 

Andel voksne mellem 24 -64 år med videregående uddannelse er 37% lidt over OECD gennemsnit og placerer sig lidt over OECD gennemsnittet i forhold antal personer, der har videregående uddannelse. Derimod erDanmark er nede på en 10.plads når man ser på erhvervsfrekvens blandt personer med videregående uddannelse.

Læse mere om Danmarks placering

903