Dansk folkeoplysnings samråd, DFS, diskuterer udvikling og nye mål

 

 

Dansk folkeoplysnings samråd præsenterede på deres nytårskur 6.januar et forslag til ny strategi. Formålet er bl.a. at styrke DFS som en debatskabende kompetent aktør i samfundsdebatten, der kan være talerør for det civile samfund, medvirke til at fremme medlemsorganisationernes udvikling samt forbedre folkeoplysningens vilkår og muligheder gennem innovation, nyskabelser og kompetenceudvikling i organisationerne. Forslaget til den nye strategi er resultat diskussioner, debatoplæg og arbejde i 2011.

Læs mere og følg diskussionen om udvikling af folkeoplysningen på Dfs.dk 
Strategiforslaget: PDF 
Debathæftet ”Drastiske ændringer er nørvendige”: PDF