Dansk folkeoplysnings samråd keskustelee kehityksestä ja uusista tavoitteista

 

 

Tanskan kansansivistysalan kattojärjestö Dansk folkeoplysnings samråd (DFS) esitteli 6. tammikuuta uuden strategiaesityksen. Tavoitteena on vahvistaa DFS:n roolia osaavana yhteiskunnallisen keskustelun herättäjänä, joka voi toimia kansalaisyhteiskunnan äänitorvena, edistää jäsenjärjestöjen kehitystä sekä parantaa kansansivistysalan toimintaehtoja ja mahdollisuuksia luomalla uutta ja kehittämällä jäsenjärjestöjen osaamista. Strategiaesitys on tulosta vuoden 2011 keskusteluista ja työstä.

Lue lisää ja seuraa kansansivistyksen kehityksestä käytävää keskustelua osoitteessa Dfs.dk 
Strategiaehdotus (tanskaksi): PDF
Keskustelunavaus ”Drastiske ændringer er nørvendige”: PDF