Danske folkehøjskoler klarer sig godt

En analyse af højskolernes regnskaber for finansåret 2015 udarbejdet af Folkehøjskolernes forening i Danmark,FFD viser et positivt resultat.

 

Der er et samlet overskud på 47 mio. kr. svarende til resultatet sidste år. Antallet af skoler med negativt resultat er fra sidste år faldet fra 9 til 7.

Læs regnskab og analyser

695