Danske folkeoplysningsorganisationer arbejder med bæredygtighed

Der efterspørges mere forskningsbaseret viden om arbejdet.

 

En undersøgelse fra dansk folkeoplysnings samråd, DFS viser at mange folkeoplysende organisationer og skoler allerede arbejder med bæredygtighed og har gjort før FN’s mål (SDGs)blev aktuelle. Fokus i og formål med bæredygtigheds arbejde spænder bredt, bl.a. undervisningsforløb om kosmetik, natur og naturkraft, forskningsbaserede foredrag om bæredygtig fremtid, klimateater og rollespil, samtale kort, menneskelige fællesskaber mm. og gennemføres af forskellige aktører. Fælles er et aktuelt behov for at gå fra ”tanke til handling”. Undersøgelsen spejler flere forståelser af bæredygtighed og viser, at der er brug for ”en systematisk og forskningsbaseret undersøgelse af folkeoplysningens forståelse af og praktiske/pædagogiske bidrag til den bæredygtige udvikling.”. DFS arbejder pt med VIVE og DPU om at udvikle dette.

DFS vedtog i sommer en ny strategi, hvor der bl.a. er et særligt fokus på Bæredygtig folkeoplysning gennem uddannelse, sundhed, lokalsamfund, klima og forbrug og et stærkt og levedygtigt demokrati.

Læs mere om undersøgelsen og få konkrete og gode ideer
https://www.dfs.dk/nyheder/nyheder/folkeoplysningen-er-i-fuld-gang-med-baeredygtighed/

DFS strategi 2020 -2022”Bæredygtig folkeoplysning”
https://www.dfs.dk/media/wi2ewsm3/dfs_strategi_2020-2022_endelig-udgave_enkeltsider.pdf