Danske kvalifikationsramme nu tilgængelig på nettet

 

 

Kvalifikationsrammen indeholder otte niveauer. Graderne og uddannelsesbeviserne er indplaceret på et af disse otte niveauer ud fra det læringsudbytte, som uddannelserne giver i form af viden, færdigheder og kompetencer. Hvert niveau referer til et niveau i den Europæiske kvalifikationsramme.
Kvalifikationsrammen for livslang læring understøtter gennemsigtigheden i uddannelsessystemet og fremmer mulighederne for mobilitet og livslang læring.

Om den danske kvalifikationsramme: www.iu.dk/dokumentation/kvalifikationsrammer