Dataspel en merit för framtidens gruvarbetare

Vad gör en gruvarbetare? Många föreställer sig att det är ett smutsigt, farligt och fysiskt tungt arbete i djupaste mörker. Men branschen förändras ständigt. Med dagens maskiner krävs inte samma fysiska styrka som förr, och det kan vara en merit att ha spelat mycket dataspel.

 
Ninni Broström framför gruvlastar-simulatorn. Du sitter i hytten och styr. Alla kan se på skärmen vad du gör. Ninni Broström framför gruvlastar-simulatorn. Du sitter i hytten och styr. Alla kan se på skärmen vad du gör.

Gå in i hytten och styr gruvlastaren eller borr-riggen med spakarna. På skärmen framför dig ser du det som du skulle ha sett genom fönstret nere i gruvan.

Hytten i guvlastarsimulatorn roterar som en riktig hytt. Spakarna du styr med påminner en hel del om ”joysticks” i tv-spel. 

Dessa simulatorer står uppställda på en företagsmässa i Askersund, Östergötland, och lockar många nyfikna mässbesökare.

Ronny Wennergren, lärare på lärlingsutbildningen inom bygg och anläggning på Alléskolan i Hallsberg, säger att det absolut kan vara en tillgång att vara bra på data- och tv-spel om man ska jobba i gruva idag.

– Vi ser på de elever som är vana vid att spela att kunskapen underlättar när man kör maskiner, säger han.

Så här ser det ut inuti simulatorn för borr-riggen. Film: Marja Beckman

Ett syfte med simulatorerna är att sprida kunskapen om vad gruvarbete innebär idag. Besökarna på mässan får också möjlighet att titta in i gruvan i 360 grader med hjälp av Virtual Reality-glasögon.

– Kunskapen om yrket är väldigt liten, det är ju inget jobb man går förbi på gatan, säger Ninni Broström, som arbetar på det kommunägda näringslivsbolaget Hedemora näringsliv och är projektledare för Rock Camp.

Rock Camp finansieras av Europeiska socialfonden och handlar om att samordna utbildning och bransch med framtidens arbetskraft inom bygg-, anläggning- och bergarbete.

Det är svårt att hitta kompetent personal till gruvnäringen och Rock Camp arbetar för att göra gruvarbetet mer attraktivt för unga. Deras målgrupp är 15–24 år. 

Gruvlastare.jpg

Att vara van vid att spela dataspel kan vara en tillgång när du kör en gruvlastare 

Ninni Broström berättar om en nyligen genomförd workshop om yrkesval och framtidsdrömmar med niondeklassare. Några insikter från workshopen är att ungdomarna tycker att trivsel och kompisar är viktigast, även om en bra skola och bra lärare också värderas högt. När det gäller arbetsplatser är också trivsel och kollegor viktigast. Hög lön är viktigare för killarna än för tjejerna.

Fler tjejer till branschen

En av Rock Camps ambitioner är att locka fler tjejer till bergsarbetarbranschen. Yrket är inte fysiskt tungt på samma sätt som det var förr. Ändå väljer många könsstereotypa yrken. 

Marika Karlsson följde först konventionerna och blev barnskötare, men bytte sedan bana. Idag är hon gruvarbetare på Zinkgruvan mining och säger att hon trivs mycket bättre med sitt nuvarande jobb.

På mässan finns också Wilma Kämpe, ungdomsinformatör från Teknikcollege. Hon berättar att hon var enda tjejen i sin teknikklass på gymnasiet.

Australiska studier visar att det ur ett säkerhetsperspektiv är bra med fler kvinnor i gruvbranschen eftersom kvinnor ofta är mindre riskbenägna. En machokultur med många killar ökar risken för olyckor.

Att framstå som en modern och attraktiv bransch är viktigt eftersom kompetensförsörjningen är gruvbranschens största utmaning framöver, enligt Ninni Broström.

Konkurrensen från olika infrastrukturprojekt är hård – gruvorna konkurrerar med infrastrukturföretagen (till exempel byggen av vägtunnlar) och eftersom det är en bransch med stor personalbrist är det idag en stor rörlighet mellan företagen. 

– De jobbar stenhårt med arbetsmiljön i gruvan. Många av de mest riskabla arbetsuppgifterna har automatiserats med maskiner som styrs från ett kontrollrum, säger Ninni Broström. 

borr-rigg.jpg

Borr-riggen används i gruvan för att borra hål för järnpålar som blir ett stöd för att berget inte ska rasa. Eleverna på lärlingsprogrammet vid Alléskolan får börja använda borr-riggen under sitt andra år.

Liksom många andra yrken förändras bergarbetarnas arbetsuppgifter i takt med teknikens utveckling. Att uppdatera yrkesprofilen för bergarbetare är ytterligare en av Rock Camps uppgifter, i samarbete med bland andra BYN – Byggnadsindustrins Yrkesnämnd. 

– Det lutar åt att vi kommer att bena upp det till två olika arbetsområden – gruvföretag och infrastrukturprojekt. Sedan ska yrkesutbildningarna anpassas efter var i landet de finns. I Hallsberg, Garpenberg och Lycksele blir inriktningen mot att jobba i gruvan, i Filipstad riktas utbildningen mot bergsprängning och i Stockholm mot bergsprängning och tunneldrivning.

En trolig utveckling blir också att arbetet i framtiden kommer att innebära mer kunskap om teknik och programmering, och mindre kroppsarbete. Hedemora kommun har även skickat in en ansökan om att skapa en Yrkeshögskoleutbildning (yh) på eftergymnasial nivå.

Bransch för hållbar utveckling

Det finns också andra aspekter på att gruvbranschen är en framtidsbransch, poängterar Ninni Broström. Materialet som finns i gruvorna behövs för att skapa ett hållbart samhälle och till exempel bygga solvärmeverk, vindkraftsverk och batterier. 

Gruvnäringen vill även ha en större mångfald inom verksamheterna. I samarbete med branschen arbetar Rock Camp för att locka till sig människor med olika bakgrund.

Ninni Broström berättar att Sveriges Geologiska undersökningar, SGU, har tagit fram material på lätt yrkessvenska för att kunna introducera nyanlända i berg- och borrbranschen. 

Men mörkret då? Trots häftiga maskiner och spännande miljö kan en del dra sig för att jobba inuti ett berg hela dagarna, utan dagsljus. Den frågan verkar dock inte bekymra Ninni Broström.

– Det finns ju lampor där nere. För den som inte vill jobba på ett kontor finns det många fördelar: De slipper väderomställningar – det är annat än att jobba på ett bygge i regn och rusk eller när det är så hett som det var i somras.