De digitala kompetens hjulet

VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser.

 
Foto: pexels.com Foto: pexels.com

VR fackförening (Handelsanställdas förbund) har öppnat websida där medlemmar kan testa sina digitala kompetenser. Syftet med detta är att kunna ge en översikt för individen om vilka digitala kompetenser finns och i vilka individen behöver förbättra sig i. De digitala kompetens hjulet är utvecklat av Center for digital dannelse men är nu också tillgängligt på isländska. Målet är att ge medlemmar i VR fackföreningen möjlighet att kartlägga sin egen digitala kompetenser och jämföra dem med andra på arbetsmarknaden.

Se mer här och här.