Delrapport från Valideringsdelegationen

 
Den svenska valideringsdelegationen är nu inne på det sista året. I rapporten över 2006:s års arbete, beskrivs bl.a. valideringsprocessen sådan den bör vara om den fullföljs i sin helhet:
• kunskaps- och kompetenskartläggning
• fördjupad kunskaps- och kompetenskartläggning
• kompetensbedömning mot intyg
• kompetensbedömning mot betyg, yrkesbevis, certifikat eller licens
Läs mer om rapporten:
www.valideringsdelegationen.se/
pdf/Rapporter/VLD_delrapport_dec2006.pdf

1431