Demokraattinen kansalaisuus ja ihmisoikeudet

 

 

Opetus-, kulttuuri- ja tutkimusministeriö on käännättänyt ja julkaissut neljä kirjaa, joissa käsitellään demokraattiseen kansalaisuuteen ja ihmisoikeuksiin liittyvää kasvatusta.

Julkaisut ovat osa koulutuksen peruselementtien toteuttamista, ja materiaalia on tarkoitus käyttää myös määriteltäessä oppilaiden perustaitojen tärkeimpiä osa-alueita. Kirjojen tekstin on tuottanut Euroopan komissio, ja ne on kääntänyt ja julkaissut Islannin oppimateriaalikeskus vuonna 2014. Kolme kirjoista sisältää yksityiskohtaisia ohjeita ja peruskoulun sekä toisen asteen oppilaille tarkoitettuja tehtäviä. Yksi kirjoista on suunnattu erityisesti opettajille ja käsittelee muun muassa asioita, jotka ovat tärkeitä opintojen, opetuksen ja sen suunnittelun sekä arvioinnin kannalta.

Linkki islanninkieliseen kirjaan