Demos

 

DEMOS - DemokratiSamtal

DEMOS-projektet skall implementeras i 2005 – 2006 med stöd från Nordiska Ministerrådet genom NVL. Projektets slutresultat skall presenteras i ett Nordisk Demokratikonferens i 2006. Under projektets gång skall information och utredningsarbete presenteras på www.nordvux.net

DEMOS ambition är att skapa en nordisk tänke-tank som sammankopplar betydande forskningsinsatser inom de nordiska makt- och demokratiutredningarna med den nordiska folkbildningens pedagogiska och praktiska kompetens. Målet med DEMOS är att skapa en deliberativ lärande process (Deliberativ demokrati är en modern demokratiteori baserad på samtal och diskursiva överläggningar) som leder till ett nytt policy-dokument innanför temaområdet, en nordisk vitbok om demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande.

Tänke-tanken DEMOS skall producera genom sina aktiviteter en policy-rapport som uppdaterar NMR:s publikation Guldtavlorna i gräset (Nord 1995:3) i relation vad som skett inom OECD, EU och Europarådet i diskussioner kring demokrati, aktivt medborgarskap och livslångt lärande. Tänke-tanken skall använda NVL:s webbplattform för informations- och kunskapsrelaterade aktiviteter.
DEMOS-sekretariat: John Steen Johansen, jsj@aof-danmark.dk

Tillbaka till Nyhetsbrevet