Den nya undervisningsministern kan vuxenutbildning och folkbildning

 

Jukka Gustafson (64) är en erfaren politiker som varit riksdagsman för socialdemokraterna sedan 1987. Som riksdagsman var han vice ordförande i den parlamentariska arbetsgruppen för vuxenutbildning och folkbildning. Arbetsgruppens förslag har lagt grunden till de senaste årens reformer inom dessa branscher. Han har varit medlem i vuxenutbildningsrådet samt lett riksdagens kultur- och vetenskapsdelegation. Före sin politiska karriär arbetade han som rektor för folkhögskolan Murikka nära Tammerfors.

Undervisningsministern svarar för utbildnings- och forskningsärenden.

Läs mera:
www.minedu.fi/OPM/Ministerioe_ja_hallinnonala/opetusministeri/index.html?lang=sv

1437