Den trygga enögdheten

 
Vad skulle Oscar ha sagt? Vad skulle Oscar ha sagt?

Vad ska man med Peer Gynt när det finns Let’s Dance? Per Svensson skriver om en bildningstrend utan reellt innehåll i Sydsvenskan. 

Han kallades Olsson med skägget.
Lektor Oscar Olsson från Helsingborg var en av det tidiga 1900-talets mest energiska folkbildare, i dag framförallt ihågkommen som studiecirklarnas skapare. Han var också riksdagsman för Socialdemokraterna och en prominent nykterhetsman.
”Bildning” var vid den här tiden både medel och mål för den svenska arbetarrörelsen. Genom att tillägna sig kunskaper och kultur skulle individen, och klassen, höja sig över de givna villkoren och förverkliga drömmen om frihet och ljus. Eller som Olsson formulerade det i sin skrift ”Folkbildning och självfostran” (1921):
”Först när människan kommit dithän att hon inte kan lockas eller tvingas att böja sig för de yttre förhållandena eller vidrigheterna, av vad slag de vara må, när hon inte längre är avhängig och beroende av dem, just på grund av att hon är i besittning av oförgängliga värderesurser som ingen kan ta ifrån henne, först då är hon personligen fullt fri och oberoende, har nått upp till den verkliga mänskliga värdigheten.”
Källa: Sydsvenskan