Det här är FN:s nya hållbara utvecklingsmål

 

Förenta Nationerna har nu i dagarna presenterat de efterföljande målen till de åtta millenniemål som sattes upp för att minska fattigdom, svält och låta världen gå mot ett mer hållbart resursutnyttjande till 2015. De sjutton nya mål som nu har lagts fram är mer specifika gentemot bland annat energi, miljö, social hållbarhet och mänskliga rättigheter.  

FN:s 193 medlemsländer godkände de 17 nya, hållbara utvecklingsmål (Sustainable Development Goals) som ska ersätta millenniemålen vars giltighetstid nu går ut, rapporterar bland annat Reuters. Målen kommer antas i september under FN:s möte Sustainable Development Summit i New York.

Läs mer

Källa: Supermiljöbloggen