Det nya arbets- och näringsministeriets organisationsstruktur är nu överenskommen

 

 

Arbets- och näringsministeriet, som inleder sin verksamhet i början av år 2008, har en central ställning när det gäller innovations-, företags- och sysselsättningsfrågor i Finland. Ministeriet ansvarar för merparten av genomförandet av Lissabonstrategin. Dess förvaltningsområde är en stark, internationellt konkurrenskraftig aktör. Arbets- och näringsministeriet svarar på den globala ekonomins utmaningar och skapar förutsättningar för verksamheter som är framgångsrika i nätverksekonomin.
Arbets- och näringsministeriet kommer att ha fyra avdelningar: avdelningen för sysselsättning och företagsamhet, avdelningen för arbetsliv och marknad, innovationsavdelningen samt energi- och klimatavdelningen. I avdelningsindelningen har ministeriets uppgiftsområden kombinerats på ett nytt sätt. Den nya strukturen ger möjlighet att synergiskt satsa på innovationer och produktivitet, företagsamhet, arbetskraften och tillgången på arbetskraft, utvecklingen av arbetslivet och marknadens funktionalitet samt på de stora utmaningarna inom energi- och miljöpolitiken.
Läs mer (länk till arbetsministeriets sida).