Det tväradministrativa samarbetet inom vägledningstjänster för unga skall stärkas

 
Arbetsgruppen som utrett vägledningstjänsterna för unga anser att man når dessa unga på bästa sätt då olika aktörer, så som undervisningsväsendet, arbetsförvaltningen och andra förvaltningsområden, samarbetar i nätverk. För att klarlägga de olika samarbetsmodellerna skall undervisningsväsendet, arbetsförvaltningen och de andra aktörerna göra upp kommun- eller regionvisa planer för vägledning, i vilka principerna, målen för och utvärderingen av samarbetet kring vägledning för unga definieras.
Läs mer: Länk till Undervisningsministeriets sida.