Development of innovative methods of training the trainers

 

 

Projektet sigter mod at udvikle en ny metode i efteruddannelsen af voksenundervisere. Hensigten er at sætte voksenundervisere i stand til at udvikle undervisningsmoduler baseret på iagttagelsen og bearbejdningen af kunst, for at udvikle deltagernes kritiske tænkning og kreativitet. I projektets første fase er der blevet gennemført en undersøgelse i alle partnerlande (Danmark, Grækenland, Rumænien og Sverige) med henblik på at belyse, I hvilket omfang voksenundervisere og deres deltagere mener, at kunstperception og –diskussion vil fremme læring. Endvidere er der blevet gennemført et studium af engelsksproget litteratur om emnet “creativity and art as educational tools in adult education”. Resultaterne af disse studier er fremlagt i en synthesis report.

Man kan se rapporter samt mere om projektet på:  www.artit.eu