Development of innovative methods of training the trainers

 

 

Tarkoituksena on, että aikuisopettajat oppivat luomaan osallistujien kriittistä ajattelua ja luovuutta kehittäviä opetusmoduuleja, jotka perustuvat taiteen havainnointiin ja työstämiseen.  Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kaikissa osallistujamaissa (Tanska, Kreikka, Romania ja Ruotsi) toteutettiin tutkimus, jonka tarkoituksena oli selvittää, missä määrin aikuisopettajat ja osallistujat arvelevat taiteen havainnoinnin ja siitä keskustelemisen edistävän oppimista. Lisäksi kartoitettiin englanninkielistä kirjallisuutta aiheesta “creativity and art as educational tools in adult education”. Näiden tutkimusten tulokset on esitetty yhteenvetoraportissa.

Raportteja ja lisätietoa hankkeesta on saattavilla verkkosivustolla www.artit.eu