Digitalisering, integration och mångfald på Vägledardagarna 2016

Rekryteringen på arbetsmarknaden har i och med digitaliseringen tagit sig nya former och sociala medier har blivit allt viktigare rekryteringskanaler.

 

Men hur ser rekryteringstrenderna ut? Som jobbsökare gäller det att kunna marknadsföra sig men vad kännetecknar de unga generationerna av jobbsökare idag? Sociala medier har också blivit ett verktyg inom vägledningen och då gäller det att ta ställning till vilka kanaler som är användbara och vilka etiska frågor som bör beaktas.

En annan aktuell fråga inom vägledningen är integration och mångfald. Vad innebär interkulturell kommunikation och interkulturell pedagogik? Hur bemöter och vägleder man nyanlända, hur stöder man deras inträde i utbildning och arbetsliv?

Det här är frågor som 115 deltagare diskuterar under Vägledardagarna 2016 den 26-27 oktober. Vägledardagarna riktar sig till elev- och studiehandledare, studierådgivare och vägledare inom alla utbildningsstadier, utbildningsrådgivare och psykologer vid arbets- och näringsbyråerna, utbildningsplanerare i läroavtalsbyråerna, personal inom ungdoms- och andra verkstäder och personal som erbjuder invandrartjänster.

Källa: Regionförvaltningsverket

JobEducation.jpg