Distansnätverk

 

 

DISTANS er et nettverk for distanselæring

Målet for nettverket er å øke bruken av informasjonsteknologiske metoder og verktøy i voksenopplæringen. For å muliggjøre dette vil vi skape møteplasser for politikere, organisasjoner, prosjekter og nettverk som har utdannings- og utviklingsaktiviteter med bruk av IKT. Dermed arbeider vi for ett av de overordnede målene for NVL: nemlig å initiere, synliggjøre og øke tverrsektorielt samarbeid for å øke konkurransekraften i arbeidslivet og samfunnet.

Våren 2013 inviterer DISTANS til to webinarer:

11. april presenteres rapporten «Utdanning skaper utvikling i utkantsområder»:HTML
16. mai inviteres du til webinaret «Nordic Panorama» - et oppspill til «EDEN»-konferansen i Oslo i juni.
Mer informasjon om webinaret kommer i april/mai.
Utdanning skaper utvikling i utkantsområder
En rapport fra Distansnettverket, publicerad 2012
PDF


Faktablad
PDF(uppd. 20.9.2011)

Fact sheet
PDF(upd. sept. 2008)


Relaterade artiklar i DialogWeb

Sociale medier flytter internetkommunikation fra passiv modtagelse til aktiv dialog og skaber nye magtcentre >>> 

Facebook kan öka blyga studenters lärande >>>