DK: Ekstraordinær bevilgning på 63 mill.

 

Dansk Folkeopplysnings Samråd (DFS) har fått en ekstraordinær bevilgning på 63 mill. til fordeling i regjeringens vekstpakke.  – Dette er viktig kompensasjon for tap av tippemidler, men jeg tar det som en anerkjennelse av at frivillighet og folkeopplysning skaper vekst, sier DFS-leder Per Paludan Hansen.    

Etter at spillmarkedet i Danmark ble liberalisert i 2010, har organisasjonene fått mindre fra tippemidlene. Det er bare overskuddet fra en viss del av Danske Spils virksomhet (tilsvarer Norsk Tipping) som går tippemidlene. I Danmark går disse til folkeopplysning, idrett, ungdomsarbeid og kultur. De seinere årene har dessuten omsetningen falt. – Vi har ikke fått full kompensasjon, sier Pauldan Hansen, men vi er glade for at regjeringen vil løse de mest akutte problemene, sier han.

DFS-lederen har også bitt seg merke i at kompensasjonen inngår som en del av vekstinitiativene. – Når det skal prioriteres, kommer sektoren vår ofte sist i køen fordi resultatene våre ikke så lett slår ut i økonomiske nøkkeltall. Men nå har vi i alle fall regjeringens ord for at arbeidet vårt skaper vekst i samfunnet, avslutter DFS-lederen.

Kilde: dfs.dk