Drömmen blev sann

Att studera som vuxen är inte alltid ett självklart steg att ta. Trots att viljan finns kan det vara mycket som gör att pusslet blir problematiskt. Ann Eriksson tog steget och började studera vid Högskolan på Åland, men efter första året kom livet emot och studieuppehållet blev ett faktum.

 

Ann läste sitt första år av sjukskötarutbilningen vid Högskolan på Åland, men möttes av en verklighet där ekvationen studier, familj och ekonomi inte riktigt ville gå ihop. Som ensamförsörjare förutsatte studiestödet att Ann jobbade extra, men med krav på en daglig närvaro i skolan blev situationen ohållbar, varför hon tog ett studieuppehåll.
Småningom bestämde sig Ann för att avbryta studieuppehållet och istället försöka slutföra sina studier på distans via Novia, Finlands största svenskspråkiga yrkeshögskola.
- Jag behövde ett annat upplägg. Mer praktik och 2, 4, 5 närvarodagar i månaden kändes mer som en ”husmorssemester” och så gick det att kombinera med att jobba extra för att få ekonomin att gå ihop. Men jag vet inte hur det hade gått utan stort stöd av mamma. Säger Ann som numera har examensbevis som både sjukskötare och hälsovårdare.
Ann vet inte hur livet skulle ha sett ut om hon inte tagit chansen att läsa utbildningen på distans. Risken att studieuppehållet i slutänden hade betytt avbrutna studier är inte obefintlig. Idag är Ann tacksam över sitt nya sommarjobb på hälsocentralen och konstaterar att distansstudierna var ett bra sätt för henne att studera på.

- Distansutbildning ger frihet, kanske speciellt för vuxna med barn då det går att kombinera studieliv och familjeliv på ett annat sätt säger Ann..

Someone famous in Source Title
I början trodde Ann att disciplinen kunde bli ett problem, men samtidigt konstaterade hon snabbt att ansvaret då låg helt på henne. I utbildningen ingick mycket praktik och för familjen var det värdefullt att den kunde ordnas på Åland. Mängden praktik gjorde också att Ann lärde sig i de olika arbetsmomenten och som hon själv säger ”På något sätt fanns sakerna färdigt i huvudet” när det var dags för tentamina.
Med IT-utvecklingen och flexibiliteten med distansstudier är det rimligt att anta att studieformen blir allt vanligare. Däremot är exakta siffror i det närmaste omöjligt att få fram i den officiella statistiken. De distansstudier som bedrivs och berättigar till studiemedel är en sak, men många läser kortare kurser – eller kurser på halvfart parallellt med arbete, arbetssökning eller familjeliv och hamnar inte med nödvändighet in i statistiken.
- Distansstudier ger fler möjligheter. På Åland kan vi inte erbjuda alla utbildningsvägar, säger lantrådet Camilla Gunell och berättar att stödet för de åländska vuxenstuderanden nu höjs så att fler ska ha råd med omskolning. Det är viktigt att fler kan ta möjligheten till en andra chans eller att byta bana, fortsätter Gunell.
På Åland har vuxenstudiepenningen länge sett likadan ut, men på senare tid har landskapsregeringen försökt skapa bättre förutsättningar för vuxenstudier generellt genom att bland annat se över vuxenstudiepenningen. Detta har resulterat i att från och med augusti 2016 blir beloppet förhöjt och maximitiden för utbetalning av vuxenstudiepenning förlängd, något som kommer att ge mer utrymme för individen och bättre möjlighet att de facto täcka in en omskolning (från 18 till 27 månader). Tanken är att skapa möjligheter, höja kompetensen och genom distansutbildning också öppna upp till utbildningar i andra former eller som kanske inte finns bland åländska utbildningsarrangörer.