Dyktige i basiskompetanse

 
Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Per Botolf Maurseth, overrakte diplom og et grafisk trykk av Eva Langaas til representanter for bedriften Sør-Norge Aluminium fra Sunnhordland. 
Vox-prisen deles ut til bedrifter som gjør læring til en viktig del av det daglige arbeidet, og der læringen er nært knyttet til bedriftens virksomhet. Målet er å stimulere til læring på arbeidsplassen for å øke kompetansen til ansatte. Blant kriteriene for å få prisen er det lagt vekt på innsatsen for å heve de ansattes basiskompetanse, og bedriftens satsing på lese- og skriveopplæring ble framhevet som en viktig begrunnelse for å gi prisen til nettopp dem.
Les mer om prisen, utdelingen og kandidatene på (link nere):
1251