eBorgerskap 2007 – Digital inkludering

 
eBorgerskapskonferansen har blitt en årlig foreteelse for Vox. Årets konferanse ble holdt 30. januar i Oslo, og – som vanlig – dreide den seg om hvordan man tilnærmer seg basiskompetanse for enkeltindividet, i næringslivet og i samfunnslivet generelt, med andre ord: digital inkludering.
Konferansen skal bidra til kontakt og samarbeid mellom ikt-aktører i privat og offentlig sektor.
Målgruppen for konferansen er beslutningstakere i offentlig og privat sektor, partene i arbeidslivet, ledere, personalledere, opplæringsansvarlige, HR-medarbeidere, tillitsvalgte og andre interesserte.
Presentasjonene fra konferansen og en konferanseavis er nå tilgjengelig på www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2307
1253