Effekten av fristående examina

 

Det finländska systemet med fristående yrkesexamina höjer examinandens yrkeskompetens och stärker ställningen på arbetsmarknaden också i ekonomiskt svåra tider.

Detta visar en undersökning som genomförts på uppdrag av Utbildningsstyrelsen. Enligt undersökningen ökar en fristående examen i synnerhet sådan kompetens som arbetsgivarna upplever som viktig i arbetslivet. Fristående examina utvecklar förmågan att behärska arbetsmetoder, planera och utveckla arbetsprocesser samt att kombinera praktiska färdigheter och teoretisk kunskap.

Det är framför allt kvinnor och ungdomar som drar nytta av en fristående examen, då deras ställning på arbetsmarknaden förbättras och inkomstnivån ökar. I en fristående examen visar examinanden sina kompetenser i praktiken och därför lämpar de sig också bra för invandrare och personer med olika inlärningsförutsättningar.

Läs mera

Examenssystemet