Effekter av treårigt yrkesgymnasium

Treårigt yrkesgymnasium tycks inte leda till lägre arbetslöshet, men färre brott och högre valdeltagande hos vissa grupper.

 

Hall (Rapport 2013:16) följer upp de som gick ett treårigt istället för ett tvåårigt yrkesgymnasium vid lågkonjunkturen 2008−2010. Det verkar inte som de klarade sig bättre på arbetsmarknaden än jämförbara elever som gått tvåårigt gymnasium.
Bland dem som hade låga betyg från grundskolan tycks risken för arbetslöshet som vuxen istället öka. Sannolikheten att vara arbetslös minst 180 dagar under 2008–2010 ökade med 5,2 procentenheter. Mönstret är tydligast bland män. Även sannolikheten att vara arbetslös ett helt år ökade signifikant för gruppen.

Det finns enligt forskningen inga tecken på att det extra året medförde en ökad övergång till högskolestudier (Rapport 2009:7)

– Det kan tyckas förvånande att en längre och mer generell utbildning ökade risken för arbetslöshet, säger Caroline Hall. Vi vet dock att just elever med låga grundskolebetyg oftare hoppade av när yrkeslinjerna blev längre. Det är troligen därför jag ser att risken för arbetslöshet ökar.

Inte heller Ekström (Rapport 2002:12) finner att treårigt gymnasium påverkade sannolikheten för arbetslöshet. Ekström finner att det inte heller hade en effekt på hur många som skaffade högre utbildning.

Läs mer

Källa: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering