Ehdotus uudeksi arvosteluasteikoksi

 
Ruotsin opetusministeriön muistiossa esitellään ehdotus uudeksi arvosana-asteikoksi. Uudessa asteikossa olisi kuusi arvosanaa ja lisäksi viivamerkintä. Kuusiportaisessa asteikossa olisi viisi hyväksyttyä arvosanaa (A–E) ja yksi hylätty arvosana, F. Suunniteltu arvosana-asteikko on tavoitepohjainen, ja ylimmälle, keskimmäiselle ja alimmalle hyväksytylle arvosanalle (arvosanat A, C ja E) määritellään kansalliset arviointikriteerit.
Seuraavaksi ehdotus lähtee lausuntokierrokselle.
www.regeringen.se/sb/d/10002/a/97896
1100