eKansalaisuus-konferenssi 2007 – teemana ”digitaalinen inkluusio”

 
eBorgerskap (eKansalaisuus) -konferenssi on Voxin vuosittain järjestämä tapahtuma. Tämän vuoden konferenssi pidettiin 30. tammikuuta Oslossa. Konferenssissa käsiteltiin – perinteiseen tapaan – tietoteknisten perustaitojen turvaamista niin yksilötasolla, elinkeinoelämässä kuin yhteiskunnassa laajemminkin, siis ”digitaalista inkluusiota”. Konferenssin tehtävänä on edistää yksityisen ja julkisen sektorin IT-alan toimijoiden välisiä kontakteja ja yhteistyötä. Kohderyhmänä ovat julkisen ja yksityisen sektorin päättäjät, työelämätahot, johtajat, henkilöstöjohtajat ja HR-alan työntekijät, koulutusvastaavat, luottamusmiehet ja muut aiheesta kiinnostuneet. Esitykset ja konferenssilehti ovat luettavissa osoitteessa www.vox.no/templates/CommonPage.aspx?id=2307
1187