Ekspertgruppe skal sikre bedre struktur og kvalitet på voksen og efteruddannelsesområdet

 

Som et led i trepartsforhandlingerne har regeringen nu nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere i 2017 fremlægge anbefalinger til nye løsningsmodeller for indhold i og organisering af voksen og efteruddannelse.

 

Baggrunden er de ændringer i virksomhedernes kompetencebehov som bl.a. digitalisering og automatisering medfører. Ekspertgruppen skal medvirke til at sikre at uddannelsernes indhold matcher virksomhedernes behov.

Se ekspertgruppens medlemmer og læs mere