Elektronisk registrering i videregående skoler 2007

 
De mest populære skolene, Handelsskolen og Hamradhlid gymnasium, Reykjaviks gymnasium og Kvinneskolen måtte si nei til litt over 400 elever som hadde satt disse skoler som første valg i sine søknader. Elevene blir opptatt ved andre skoler. I tillegg til de 4.200 søkte også 3.000 eldre elver som enten ønsket å bytte skole eller starte igjen etter ett opphold.