Elinikäisen oppimisen neuvostosta asiantuntijaelin

 

 
Elinikäisen oppimisen neuvoston tehtävät ovat aikuiskoulutusneuvoston tehtäviä laajempia, eivätkä rajaudu yksinomaan aikuiskoulutuskysymyksiin. Sen tehtävät kattavat elinikäisen oppimisen näkökulman ja työelämässä tapahtuvan oppimisen kautta kaikki koulutusasteet ammatillisesta koulutuksesta korkeakouluopetukseen. Neuvoston tehtäväala kattaa myös vapaan sivistystyön ja yleissivistävän aikuiskoulutuksen. Neuvoston tehtävissä on otettu huomioon työnjako työ-, koulutus- ja elinkeinoasiain neuvoston kanssa.
Uudistuksen taustalla ovat hallitusohjelmaan kirjattu aikuiskoulutuksen kokonaisuudistus sekä vapaan sivistystyön kehittämisohjelma vuosille 2009-2012.
LINKKI