Elinkeinoelämän osaamishaastet

 
Entinen LO-johtaja Yngve Hågensen avasi Norjassa tammikuisen seminaarin, jonka aiheena oli osaamisen kehittäminen työpaikoilla. Puheessaan Hågensen korosti eri sektorien välisen vuoropuhelun tärkeyttä ja yhteistyön tarvetta formaalin koulutuksen, vapaan sivistystyön ja työssä oppimisen välillä. Seminaarin järjestivät Hønefossissa sijaitseva Senter for læring, NVL ja pohjoismainen työssä oppimisen hanke. Asialistalla olivat muun muassa yritysten tietoyhteiskunnassa kohtaamat ongelmat. Keskusteluun osallistui aktiivisesti 40 elinkeinoelämän edustajaa Ringeriken kunnasta.
1193