En av tre lärare är obehörig

 

Ny statistik från Skolverket visar att var tredje lärare saknar behörighet i de ämnen de undervisar i. Behörigheten skiljer sig mellan olika kommuner och olika skolor i landet.

Skolverkets statistik finns i databasen Siris. I årets statistik som Skolverket nu publicerat har de lärarkategorier som inte har krav på lärarlegitimation, viktigaste grupperna är yrkeslärare och modersmålslärare, inte räknas med vilket gör att behörigen totalt sett har stigit från 52 % i förra årets mätning till 69 % för i år.

Statistiken visar att nästan 4 av 5 lärare i svenska i årskurs 1till 3 har behörighet. I ämnet franska i årskurs 7 till 9 har också 4 av 5 lärare   behörighet. Teknik och svenska som andraspråk är de ämnen där behörigheten är lägst både inom grundskolan och gymnasieskolan. Skolhuvudmännen har också rapporterat att det finns 9.500 förstelärare och lektorer inom skolsystemet. Samtidigt har Skolverket betalat ut statsbidrag motsvarande 12000 för förstelärare och lektorer. Skolverket ska nu utreda varför inte siffrorna stämmer överens. 

Läs mer