En ny modell för finansieringen av folkbildningen i Finland

 

En arbetsgrupp vid undervisnings- och kulturministeriet har kommit med ett förslag till en ny modell för finansieringen av folkbildningen. Syftet med modellen är att göra finansieringen mera förutsägbar och att trygga institutens verksamhet också på glesbygden.

Statsandelen för studiecentralerna och största delen av statsandelen för folkhögskolorna och medborgarinstituten kvoteras. Detta ger en bättre förutsägbar ekonomi för instituten och innebär att de inte längre ska vara tvungna att konkurrera med varandra om studerande.

Den nya finansieringsformen ska ge en viss jämlikhet mellan regioner, vilket innebär att folkbildningen har en framtid också i glest befolkade områden, säger undervisningsråd Annika Bussman. Enligt henne har folkbildningen hållit på att allt mera koncentreras till tillväxtcentra.

Det är meningen den nya modellen ska tas i bruk i början av år 2016.

Läs mera

Rapporten på finska