En ny modell för sysselsättningen och integrationen av invandrare

Arbets- och näringsministeriet och Jubileumsfonden för Finlands självständighet, Sitra, förbereder ett projekt som ska effektivisera sysselsättningen av invandrare med hjälp av privat kapital.

 
Målet är att invandrarna snabbare än tidigare ska få ett arbete och kunna fortsätta integrationsutbildningen vid sidan av arbetet.
Projektet genomförs genom metoden Social Impact Bonds (SIB), som är en form av investering med samhällseffekt. Det innebär att placerare, som kan vara privatpersoner eller institutioner, finansierar verksamheten och tar på sig den ekonomiska risken. Den offentliga sektorn betalar bara för de faktiska resultat som uppnås.
Sitra har under drygt ett års tid byggt upp en modell för investeringar med samhällseffekt i Finland och offentliggjorde det första SIB-projektet i Finland och i Norden i november. Målet med projektet är att främja arbetshälsan inom den offentliga sektorn.