En regional kraft att räkna med

 

I dagarna är det tio år sedan Mitthögskolan blev Mittuniversitetet. Den 10 februari 2005 invigdes Mittuniversitetet.

På den relativt korta tiden har närmare 100 000 personer fått möjligheten att utvecklas med ny kunskap hos universitetet, skriver Anders Söderholm, rektor och Mats Tinnsten, prorektor i en debattartikel i ÖP och fortsätter: Betydelsen av högre utbildning för tillväxt och utveckling går inte nog att poängtera. Nyligen konstaterade en studie att hälften av den svenska ekonomiska tillväxten det senaste årtiondet kan förklaras av tillväxt i högutbildad arbetskraft. 

Universitetets resurser för forskning har ökat sakta men säkert, inte minst den externt finansierade delen av forskningen som ökat med 40–50 procent sedan 2005, ett kvitto på forskningens attraktivitet. 

Den vetenskapliga kompetensen har också stärkts, antalet professorer har fördubblats på 10 år och femdubblats på 15 år. 

Universitetet är och ska vara en regional kraft att räkna med. Det finns stora möjligheter att gemensamt ta tillvara utvecklingskraften som finns i regionen.

Läs mer

Källa: ÖP