En stor del af udgifter til voksen-, efter- og videreuddannelse betales af virksomheder

Private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %

 
Foto: Tima Miroshnichenko Foto: Tima Miroshnichenko

Offentligt udbudt voksen- og efteruddannelse (VEU) omfatter almen voksenuddannelse, erhvervsrettet voksenuddannelse og videregående uddannelse.

En ny analyse fra Dansk Arbejdsgiverforening af fordelingen mellem privat og offentlig finansiering af VEU viser, at private virksomheder i 2018 betalte 61 % af udgifterne og det offentlige 39 %. Fordelingen er forskellig inden for de tre områder. På erhvervsrettet VEU finansierer virksomhederne 75%, mens staten finansierer næsten alle udgifter til det almene VEU.

Læs analysen her.