En vellykket Innovasjonskonferanse!

 

 

Nå i etterkant av konferansen legger vi til en grundig dokumentasjon i form av rapporter, intervjuer, presentasjoner og videopresentasjoner og alle spørsmål og kommentarer som ble til under konferansen og som kan skape et grunnlag for en videre diskusjon om temaet Innovasjon i voksnes læring.
Under konferansen ble det fremført 6 hovedinnledninger og foredrag og 20 presentasjoner i sesjoner og valgfrie innovative aktiviteter. NVL vil takke alle innledere for deres bidrag.

Lenk till DOKUMENTASJON