En vellykket Innovasjonskonferanse – dokumentasjon

 

 
     4. – 5. juni 2012
     Oslo, Norge251 deltakere fran hele Norden diskuterte innovasjon og kreativitet i lys av den nordiske velferdsmodellen i livslang lærings perspektiv. Aktuell kunnskap, best practice og spørsmål angående temat ble presentert, f.eks.: 

• Nytenkning om systemer og strukturer 
• Innovasjon i læringsprosesser 
• Grensoverskridende og nye partnerskap 
• Nye former og arenaer for læring 
• Utvikling av innovativa kompetanser – hvor og hvordan?

NMR:s debattopplegg ”Kreativitet og innovation, Udfordringer og muligheter for voksen- og efteruddannelser i Norden” spilte en inspirerende rolle i diskusjonene. Debattopplegget er å finne på Norden.org: HTML

En viktig del av dokumentasjonen er Hilde S Grønhovds utmerkete Storify fra konferansen og Clara Henriksdotter Puranens mange intervjuer og artikler. Begge er med i NVLs Dialog redaksjon.

NVL vil takke alle de som bidro til at konferansen ble vellykket. Spesiell takk rettes til Nordisk Ministerråd og det norske formannskapet i NMR som ga NVL oppdraget med å arrangere denne viktige konferansen. NVL vil også takke Kunnskapsdepartementet i Norge, Vox, nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk og Norsk forbund for fjernundervisning og fleksibel utdanning for et godt samarbeid om konferansen. Det kulturelle innslaget i konferansen, dansende og syngende elever fra Follo folkehøgskole, satte preg på konferansen og vakte fortjent oppmerksomhet. NVL vil takke Follo folkehøgskole og elevene for deres gode bidrag.

Under konferansen ble det fremført 6 hovedinnledninger og foredrag og 20 presentasjoner i sesjoner og valgfrie innovative aktiviteter. NVL vil takke alle innledere for deres bidrag.

Dokumentasjonen følger i hovedsak samme oppsett som konferanseprogrammet og presentasjonen før konferansen.

Lenker til de forskjellige konferansedelene er å finne i spalten her til venstre.

Kulturinnslag fra Follo folkehøgskole ved åpningen av konferansen - KULTURINNSLAG

 
700